top of page

Privacy

Privacystatement Arx Corporate Consultants B.V.
25 mei 2018

Uw privacy is voor Arx Corporate Consultants B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.arxbv.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Arx Corporate Consultants B.V..

CONTACTFORMULIER & CV

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen, tevens kunt u met het sollicitatieformulier direct solliciteren op een functie vermeld op de website of kunt u uw CV direct uploaden via het daarvoor bestemde formulier. 

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, naw-gegevens, cv’s en motivaties (documenten). Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Voor het bewaren van uw persoonsgegevens en bijbehorend CV (en motivatie) vragen we altijd bij een eerste gesprek toestemming aan u door middel van een toestemmingsformulier. Indien u hiervoor toestemming geeft, bewaren we deze gegevens niet langer dan 6 maanden. Door het bewaren van uw CV en andere gegevens, houden wij ons aan het legitiem belang om u aan te kunnen bieden bij een van onze klanten als toekomstige werkgever, zoals overeengekomen in een eerste (kennismakings)gesprek. Na deze 6 maanden zullen we, indien niet anders overeengekomen en indien er geen vervolg kan worden gegeven aan ons contact in de vorm van een arbeidsovereenkomst of andersoortig dienstverband, uw gegevens en CV verwijderen uit onze systemen. Indien u geen toestemming geeft voor het bewaren van uw CV, houden wij ons aan de wettelijk vastgelegde termijn van 4 weken voordat uw gegevens worden verwijderd uit onze systemen.

Door het versturen van een ingevuld formulier (contact, sollicitatie of CV), gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens mogen verwerken en documenteren voor de hierboven genoemde periodes (afhankelijk van de gegeven toestemming) en dat wij u naar aanleiding van dit formulier mogen benaderen voor een eventuele kennismaking. 

 

RECLAME

Wij sturen u graag bedrijfsinformatie en bedrijfsreclame over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij, naast de website, via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze bedrijfsinformatie en bedrijfsreclame via de social media. U kunt ons bijvoorbeeld blokkeren of ontvolgen.

 

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of als dit nodig is voor het aanbieden van uw CV aan een mogelijke werkgever waar als gevolg een detachering of andersoortig dienstverband uit kan vloeien. In dit geval sturen wij enkel uw CV mee, overgezet naar een zogenaamd ‘Arx format’, waarin uw gegevens in dezelfde vorm worden gehanteerd zoals u die aan ons aanlevert. 

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verder niet gebruikt of verwerkt. 

 

COOKIES

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies met behulp van onze cookiebar. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

 

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

  • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd.

 

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

  • Het laten corrigeren van fouten;

  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

  • Intrekken van toestemming;

  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACTGEGEVENS

Arx Corporate Consultants B.V.
Rijksweg Zuid 93
6131AM Sittard
info@arxcc.nl
0464398033

bottom of page